VELKOMMEN TIL TRÆNREGIMENTET/JYSKE TRÆNREGIMENTS SOLDATERFORENING

Onsdag

5

September

Nyheder fra foreningen

Næste gang: Markering af Danmarks Nationale Flagdag

Trænregimentet på facebook

3 days ago

Jeg var den sidste danske soldat, der forlod kasernen i 1958. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Flagdag i Viborg onsdag d. 5. september 2018.
Program:
Højtideligheden starter kl. 19:00 med gudstjeneste i Viborg Domkirke, prædikant er domprovst Thomas Frank. Musikere fra Prinsens Musikkorps, en solist og Kulturrøddernes kor medvirker under gudstjenesten.
Efter gudstjenesten afholdes en ceremoni ved flagstangen og mindestenen på Kongehyldningsplœnen med fællessang, tale ved MF Kristian Pihl Lorentzen, som selv tidligere har været udsendt, derefter kransenedlægning, Danmarks sidste Honnør og som afslutning nedhaling af flaget.
Ceremonien på plænen forventes afsluttet inden kl. 20:20.
Efter ceremonien er alle indbudt til en uformel reception i domsognets Sognegård (ingen taler), beregnet til social samvær og snak med gamle kolleger/tidligere udsendte/ bekendte.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Flagdag i Aalborg onsdag den 5. september 2018.

Program:
1300 – 1400 Kranselægning og taler ved Soldatens Sten (Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum).
1500 – 1530 Parade på Gammel Torv.
1530 – 1600 March gennem Aalborg.
1600 – 1700 Arrangement i Nordkraft.
Efter arrangementet er Aalborg Veteranhjem vært ved et mindre traktement på veteranhjemmet hvor alle er velkomne.
Mød op og deltag.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mail problemer.
Vi har desværre haft en del problemer med vores mail-system på hjemmesiden den seneste måned. Nu skulle det virke igen. Hvis du har sendt en mail til os og endnu ikke fået svar, så venligst send din mail til os igen.
... See MoreSee Less

View on Facebook

På mandag er næste blad klar fra trykkeriet. Pakkes og udsendes derefter til alle medlemmer.
God weekend.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Fugleskydning 2018, gennemføres lørdag d. 4. august på Aalborg Kaserner sammen med Dronningens Livregiments Soldaterforening. Mød frisk frem - Trænsoldater.
HUSK tilmelding!!!
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforening
View on Facebook

3 months ago

Jeg var med for første gang til et jubilarstævne som apriler 1968. Ret hyggeligt at møde flere af kammeraterne fra dengang. Man omtalte bl.a. de udsendte til fremmede lande - og jeg efterlyste, at man burde have sunget. - "TAK til udsendte" er titlen på sangen, der blev skrevet i anledning af indsamlingen til mindestenen for Korsørs 2 faldne i Afghanistan. Sangen er en generel tak for indsatsen til alle udsendte - og den er mailet til samtlige kaserner og soldaterforeninger m.fl. - Men jeg ved ikke om den har været bragt i forskellige soldaterblade o.l. - og jeg sender den gerne på mail, hvis nogle skulle være interesserede...og den kan i øvrigt også printes gratis fra www.sangvaerkstedet.dk ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 months ago

skal bruge det til i morgen ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 months ago

Er der nogen som har kompagnibilleder fra årgang 1968 ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 months ago

Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforening

Klargøring til jubilarstævnet 2018 er i fuld gang. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Så er næste medlemsblad klar. Bladet er på vej til alle betalende medlemmer. ... See MoreSee Less

View on Facebook

5 months ago

Soldat 58005 Hans C. Madsen er ikke mere. Døde 27.1.2017 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Så er invitationerne til årets jubilarstævne på vej til alle jubilarer fra indkaldelsesårene: 1948 – 1953 – 1958 – 1963 – 1968 – 1973 – 1978 – 1983 – 1988 – 1993. Hvis du er jubilar og ikke har modtaget en invitation indenfor de næste ca. 14 dage så kontakt os snarest.
Se vedlagte program, herunder også omkring tilmelding m.v.
Vi ses lørdag den 5. maj 2018 på Aalborg Kaserner.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Jubilarstævne - 2018.

Snart når vi frem til lørdag d. 5. maj 2018 hvor jubilarstævnet gennemføres på Aalborg Kaserner.
Følgende jubilarårgange (indkaldelsesår) 1948 – 1953 – 1958 – 1963 – 1968 – 1973 – 1978 – 1983 – 1988 – 1993 vil modtage personlige invitationer fra soldaterforeningen i marts måned.
Vi ses til jubilarstævnet. !!!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Soldaterforeningen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Håber vi ses til jubilarstævnet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 5. maj 2018.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Så er næste medlemsblad klar. Bladet er på vej til alle betalende medlemmer. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Soldaterforeningens bestyrelse nu på "væggen" ved Trænregimentet. Ja flot ser det ud. ... See MoreSee Less

View on Facebook

10 months ago

Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforening
View on Facebook

GENERALFORSAMLING 2017.
Soldaterforeningen afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 11. november 2017, Kl. 1300 på Hvorup Kaserne (Messens Lokaler) .
OBS! Grundet skærpet sikkerhed på kasernen er tilmelding nødvendig. Tilmelding senest tirsdag d. 7. november på tlf.: 2075 5210 eller mail trainsoldat@trainsoldat.dk.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Så er næste medlemsblad pakket og undervejs til alle betalende medlemmer. ... See MoreSee Less

View on Facebook

11 months ago

Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforening

Flagdag d. 5. september 2017 i Viborg. ... See MoreSee Less

View on Facebook

11 months ago

Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforening

Flagdag d. 5. september 2017 i Aalborg. ... See MoreSee Less

View on Facebook
View on Facebook

Flagdag i Aalborg tirsdag den 5. september 2017.

Program:
1300 – 1400 Kranselægning ved Soldatens Sten (Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum).
1500 – 1545 Parade på Gl. Torv.
1545 – 1615 Opstilling og march gennem Aalborg.
1615 – 1700 Gudstjeneste i Budolfi Kirke.
Efter arrangementet er Aalborg Veteranhjem vært ved et mindre traktement på veteranhjemmet hvor alle er velkomne.

Mød op og deltag.
... See MoreSee Less

View on Facebook

NYHEDER OG AKTIVITETER

Trænregimentet/ Jyske Trænregiments Soldaterforening - Aalborg Kaserner - Gl Høvej 34 9400 Nørresundby - Email: trainsoldat@trainsoldat.dk © Copyright 2016 | Design af ByMedia