• Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforening

  • Foreningen bag regimentet.
    Vi har været der siden 1955

  • Foreningen er aktiv
    Både på denne side og facebook

  • Du kan nu finde
    tidligere Trainsoldater på vores Facebook side

  • Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforening

VELKOMMEN TIL TRÆNREGIMENTET/JYSKE TRÆNREGIMENTS SOLDATERFORENING

Tirsdag

27.

Okt.

Nyheder fra foreningen

Grundet omstændighederne udsættes årets generalforsamling indtil videre.

Trænregimentet på facebook

Soldaterforeningen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Så er årets sidste blad pakket og på vej ud til alle medlemmer. Husk at forny dit medlemskab for 2021. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Grundet corona situationen og forsamlingsforbuddet udsættes årets generalforsamlingen indtil videre !!!!!!!!!!! ... See MoreSee Less

View on Facebook

5 months ago

Flemming Thomsen

Engang for mange år side - ved regimentes 25 års jubilæum kunne vi købe sådan en plattet til minde om begivenheden

Platterne er nummeret fortløbende og denne har nr. 255 - og alt så godt - platten Nr.1 prydede selvfølgelig oberstens bord og resten sikkert tilfældigt uddelt - dog viste regimentet nøjagtigt hvem der havde et givet nummer.

Når man uddele sådanne platter - er det altid ubelejligt og platterne bliver selvfølgelig lagt tilfældige steder hvor der var plads på kontoret - reoler og skabe mm - og der lå platterne til man fik den med hjem - sådan lå en officers plattet også og flød - og af uransalige årsager lande denne plattet på oberstens bord og plattet Nr.1 i officerens emballage.

Nu kunne historien selvfølgelig sluttet her - men obersten skulle selvfølgelig prale med han havde plattet Nr. 1 - og da han stolt viste bagsiden frem måttet en beskuer fortælle den gode Hr. oberster at platten havde nr. xxx

Herefter måtte en slukøret officer gå det tunge gang til oberstens kontor for at byttet platter - han bedyrede selvfølgelig han intet kendte til sagen - men desværre for den uheldige officer havde han været vagthavende officer et på dage før.

Sådan kan det gå når tilfældighederne spiller ind 🙂
... See MoreSee Less

View on Facebook

!!!!!!!!!!!! Udsat indtil videre !!!!!!!!!!!!! Generalforsamling 2020.
Kære medlem. Mød op og gør din indflydelse gældende........
HUSK tilmelding - hvis du vil spise med.
Læs mere i bladet.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Så er næste blad pakket og på vej til alle medlemmer ........... ... See MoreSee Less

View on Facebook

Flagdag i Aalborg 2020.
Som der er tradition for plejer De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg af afvikle Soldatens Dag ved Soldatens sten, der for et par år siden blev flyttet ud til området umiddelbart ved indgangen til Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum.
Dette skete også i år lørdag d. 5. september, dog med et reduceret arrangement grundet diverse restriktioner, men der var flot repræsentation af foreningsfaner, taler m.v.
Vores kasserer Asger Kibsgaard har i denne sammenhæng skiftet kappe og optræder i denne sammenhæng som formand for De Samvirkende Soldater-foreninger i Aalborg.
... See MoreSee Less

View on Facebook

I Viborg blev flagdagen, 5. september igen markeret på Kongehyldningsplænen, men ligesom så mange andre steder
med corona forbehold. Byrådsmedlem Anders Bertel, (veteran, været udsendt 3 gange) holdt en fin tale, efterfulgt af
kransenedlæggelse. Den musikalske del af arrangementet
stod 4 musikere fra Prinsens Musikkorps. Som det kan ses på
billedet var vejret med deltagerne på dagen.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Flagdag Pårørende ... See MoreSee Less

View on Facebook

Flagdag for Danmarks udsendte 2020.
Den 5. september er Flagdag for Danmarks udsendte. Det er den dag, hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats, de har ydet, og hvor de faldne mindes. Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Forsvaret, Redningsberedskabet, Politiet, Udenrigsministeriet og Sundhedsvæsenet.
Flagdagen markeres ved arrangementer rundt om i hele landet, hvor kommuner, soldater- og marineforeninger og veteranforeninger hylder alle dem, der har været udsendt for Danmark. Flagdagen blev afholdt første gang i 2009.
På grund af covid-19 situationen kan der forventes begrænsninger i de forskellige arrangementer.
Læs Flagdagsmagasinet 2020 her: www.paperturn-view.com/da/flagdagen/flagdagsmagasin-2020-final?pid=MTA108281
... See MoreSee Less

View on Facebook

Så er næste foreningsblad ved at være klar til udsendelse.
God sommer til alle 😄
... See MoreSee Less

View on Facebook

10 months ago

Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforening

Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforenings coverbillede ... See MoreSee Less

View on Facebook

10 months ago

Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforening

Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforenings coverbillede ... See MoreSee Less

View on Facebook

NYT fra foreningen.
Som situationen har udviklet sig har bestyrelsen besluttet, at der ikke afholdes jubilarstævne i år. Til gengæld håber vi på, at kunne afholde to jubilarstævner i 2021. (For jubilarer 2020 & 2021). Nærmere herom senere.
Fortsat god påske.
... See MoreSee Less

View on Facebook

MEDDELELSE FRA FORENINGEN:

Grundet omstændighederne så udsættes årets jubilarstævne indtil videre.

Vi sender jer mange tanker og håber, ingen vil blive sygdomsramt.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Så er årets første blad pakket og på vej ud til alle medlemmer. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Så er det lige før ......
Snart udsendes invitationer til årets jubilarstævne - 2. maj 2020.
... See MoreSee Less

View on Facebook

45 års jubilarer samlet i 2015. Håber vi ses igen i år d. 2/5-2020 - som 50 års jubilarer. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Nytårsparole ved Trænregimentet.
Igen i år deltog soldaterforeningen med fane ved Trænregimentets Nytårsparole. Flot arrangement.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Soldaterforeningen deltog med fanen ved HJV nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Så er årets sidste blad pakket og på vej ud til alle medlemmer. Soldaterforeningen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Så er næste blad pakket og på vej til alle medlemmer ........... ... See MoreSee Less

View on Facebook

Fra tidligere formand for flagkomiteen Egon Bak har vi modtaget følgende.
Flagdagen i Viborg blev fejret som tidligere år med stor tilslutning. Hovedtaleren på Margretheplænen v/ flagstangen var afgående regimentschef for Ingeniørregimentet i Skive, oberst Christian Arildsen. OB holdt en god og rørende tale, der berørte meget, især de pårørende blev omtalt.
... See MoreSee Less

View on Facebook

NYHEDER OG AKTIVITETER

Trænregimentet/ Jyske Trænregiments Soldaterforening - Aalborg Kaserner - Gl Høvej 34 9400 Nørresundby - Email: trainsoldat@trainsoldat.dk © Copyright 2016 | Design af ByMedia