Kriteriet for modtagelse
Trænregimentets / Jyske Trænregiments Soldaterforening æressabel uddeles til en person der, gennem sit virke, har gjort en særlig indsat for Soldaterforeningen i det forløbne år.
Modtagere af Æressablen
1980 Oberst Carl Nielsson
1981 Hanne og Henrik Ejlertsen, KFUM-soldaterhjem
1982 Cafeteriabestyrer  Erik Kjeldtoft Nielsen
1983 Major Svend Aage Skytt
1984 Henning Rasmussen
1985 Kaptajn Søren Rand
1986 Bent Hasselager
1987 Oberst K.D.N. Monrad
1988 Oberst Bruno G. Schnoor
1989 Hans Jørgen Lunde
1990 Seniorsergent Lars M. Hauerslev
1991 Paul Knudsen
1992 Peter Kristensen
1993 Kaptajn Henrik Westen-Jensen
1994 Uddannelsesmaterielkontoret (UMAK)
1995 Leo Ørum
1996 KFUM soldaterhjem
1997 Major Preben V. Nielsen
1998 Seniorsergent Asger Kibsgaard
1999 Oberstløjtnant Niels A. Jensen
2000 Cafeteriaassistent Bent Pedersen
2001 Oberst Bjarne G. Bagge
2002 Seniorsergent Klaus Riis Klæstrup
2003 Gert Bøjer Jensen
2004 Oberst Flemming Larsen
2005 Egon Kj. Bak
2006 Seniorsergent Erik Kragh Wielsøe
2007 Oberst Christian Mollerup Schmidt
2008 Lokalstøtteelement Aalborg Kaserner
2009 Rune Sørensen på vegne af de frivillige hjælpere ved jubilarstævnet
2010 Garnisonsstøtteelementet/Trænregimentet
2011 Pens. major Palle Olesen
2012 Pens. kaptajn Leif Nygaard
2013 Jesper Villadsen
2014
2015 Jørgen M. Rasmussen
2016 Oberst Jess M. Nielsen
2017 Korporal Palle Strandgaard
2018 Overkonstabel Kenneth Jakobsen
2019 Chefsekretær Trine Winther
2022 Per Jensen
Trænregimentet/ Jyske Trænregiments Soldaterforening - Aalborg Kaserner - Gl Høvej 34 9400 Nørresundby - Email: trainsoldat@trainsoldat.dk © Copyright 2016 | Design af ByMedia