Om foreningen

Foreningens formål er som soldaterforening at samle officerer, befalingsmænd, kontraktansatte samt værnepligtigt personel, der er eller har været tjenestegørende ved Trænregimentet / Jyske Trænregiment samt tidligere trænafdelinger.

Trænregimentet/ Jyske Trænregiments Soldaterforening - Aalborg Kaserner - Gl Høvej 34 9400 Nørresundby - Email: trainsoldat@trainsoldat.dk © Copyright 2016 | Design af ByMedia